Beloningsbeleid

De Haagse Kunstkring draait bijna volledig op vrijwilligers. Leden en anderen organiseren als vrijwilliger de tentoonstellingen, concerten en andere optredens, lezingen en workshops, staan achter de bar en beheren de galerie enz. Ook het bestuur van de vereniging en van de afdelingen bestaat uit vrijwilligers. Noodzakelijk te maken kosten kunnen worden vergoed, binnen de grenzen van de fiscale regelgeving zoals vermeld op de website van de Belastingdienst.

Als dank voor hun inzet organiseert de vereniging af en toe een speciale activiteit voor de vrijwilligers, bv. een voorstelling, een concert, een borrel gevolgd door een maaltijd.

De vereniging heeft één betaalde kracht in dienst: een bureaumanager voor dertig uur per week. De daarmee samenhangende personele lasten zijn vermeld in de begroting en de jaarrekening van de vereniging.

Bestuur 11-9-2013 akkoord