Diversen

Tenzij anders vermeld, vinden alle vermelde activiteiten plaats in de Haagse Kunstkring, Denneweg 64, Den Haag.


Maandag 19 en woensdag 21 september 2022

Donderdag 1 december, 14.00 uur

Donderdag 12 januari, 14.00 uur