Concerten

Tenzij anders vermeld, vinden alle vermelde activiteiten plaats in de Haagse Kunstkring, Denneweg 64, Den Haag.

Zaterdag 2 juli 2022     10.00 - 12.00 uur

Zondag 17 juli 2022    12.00 - 14.00 uur