Concerten

Tenzij anders vermeld, vinden alle vermelde activiteiten plaats in de Haagse Kunstkring, Denneweg 64, Den Haag.

Zondag 1 oktober, 15.00 uur

Vrijdag 6 oktober en zaterdag 7 oktober, 10.00-17.00 uur
Masterclasses Jong Talent voor duo's zang en piano van conservatoria

Zondag 8 oktober, 15.00 uur