Voorstellingen

Tenzij anders vermeld, vinden alle vermelde activiteiten plaats in het gebouw van de Haagse Kunstkring aan de Denneweg 64 in Den Haag.

Presentatie dichtbundel Theo Monkhorst

Zondag 6 oktober 2019  16.00 uur

Presentatie nieuwe dichtbundel Huis huid.

a Theo Monkhorst 2015

De auteur Theo Monkhorst presenteert de hele cyclus, samen met de voordrachtskunstenaar Piet van der Pas. Hun voordrachten worden afgewisseld door de pianiste Philine Coops, die nieuwe composities van Anette Kruisbrink speelt.

Toegang vrij. Na afloop signeert de auteur.