Kunstliefhebber?

Word lid van de Haagse Kunstkring!

Als je geïnteresseerd bent in beeldende kunst, muziek, design, letteren of toneel, dan kun je op een eenvoudige manier in contact komen met de vereniging. Je bent dan kunstlievend lid van de Haagse Kunstkring. Tevens ondersteun je daarmee de vereniging financieel en ontmoet je andere kunstlievende leden. En dat is vooral gezellig en leuk. Je geniet van kunst en komt op een laagdrempelige manier in contact met de kunstenaars .

Verder
- Het is mogelijk om actief mee te doen in de vereniging.
- Je wordt persoonlijk uitgenodigd voor alle activiteiten via e-mail.
- De meeste activiteiten zijn gratis, er hoeft geen entree te worden betaald.
- 50% korting op de modeltekenavonden.
- Aanschuiven bij de aanschuifmaaltijd, tegen een geringe prijs.
- Veel activiteiten worden geopend en afgerond met een hapje en drankje.
- 5% korting bij aankopen in de galerie.

Kosten lidmaatschap
Kunstlievende leden betalen € 150,- contributie per jaar.
Houders van een geldige Ooievaarspas betalen de helft van de contributie: € 75,- per jaar.
De contributie loopt per kalenderjaar. Als je in de loop van het jaar lid wordt, dan gaat de plicht tot het betalen van contributie in met de maand die volgt op de maand waarin je lid wordt.

Vul het aanmeldingsformulier nu in!

Ben je wel geïnteresseerd in beeldende kunst, muziek, design, letteren of toneel, maar heb je weinig gelegenheid of tijd om van de activiteiten van onze vereniging te genieten? Steun de Haagse Kunstkring dan als Vriend.

Vul het aanmeldingsformulier nu in!

Werkende leden

Werkende leden zijn niet alleen lid van de vereniging, maar ook van een (of meer) van de vier afdelingen. Het werk van kunstenaars die lid willen worden, wordt getoetst op kwaliteit en professionaliteit door een ballotage. Na een positieve beoordeling kan de Haagse Kunstkring ook jouw podium zijn.

Kosten lidmaatschap als werkend lid (professioneel kunstenaar)
- Werkende leden betalen € 120,- contributie per jaar.
- Houders van een Ooievaarspas betalen de helft van de contributie: € 60,00 per jaar.


Beeldende Kunst

Beoordelingscriteria van het beeldend werk
Beeldkracht: leidt het getoonde werk tot verwondering/ontroering/betrokkenheid?
Authenticiteit: is er sprake van een eigen handschrift, een duidelijke visie, een persoonlijk statement?
Vakmanschap: getuigt het werk van de vaardigheden die passend zijn voor het soort werk dat gemaakt wordt?

Procedure
De Haagse Kunstkring beoordeelt op 1 januari, 1 mei en 1 september de ballotage-aanvragen van beeldend kunstenaars die lid van de vereniging willen worden. Voor de ballotage moet je je vooraf aanmelden: vraag per Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. het aanmeldingsformulier aan. Vul dit in en stuur het met de gevraagde bijlagen terug. Na ontvangst van dit materiaal vindt een eerste beoordeling plaats. Afhankelijk van de verstrekte informatie kun je een van de volgende reacties verwachten.

1 Je hebt een professionele kunstopleiding gevolgd (kunstacademie of vergelijkbare opleiding en/of je staat ingeschreven als beeldend kunstenaar bij STROOM Den Haag) en je bent aantoonbaar actief als beeldend kunstenaar (hetgeen blijkt uit je beeldend werk dat is te zien op beeldmateriaal op website en/of Instagram en / of anderszins).
Je wordt zonder verdere ballotage geaccepteerd als werkend lid van de afdeling Beeldende Kunst van de Haagse Kunstkring. Er vindt op enig moment een kennismakingsgesprek plaats.

2 Je hebt geen professionele kunstopleiding gevolgd, maar je bent wel actief als beeldend kunstenaar (hetgeen blijkt uit je beeldend werk te zien op beeldmateriaal op website en/of Instagram en/of anderszins).
Getuigt je beeldend werk in de ogen van de ballotagecommissie van professionaliteit, dan wordt er een afspraak gemaakt voor atelierbezoek. Na dit bezoek word je al dan niet aangenomen als werkend lid van de afdeling Beeldende Kunst van de Haagse Kunstkring.

3 Er is geen sprake van een professionele kunstopleiding en in de ogen van de ballotagecommissie ook niet van kwalitatief interessant beeldmateriaal.
Verdere ballotage vindt de ballotagecommissie niet zinvol. Je kunt niet worden aangenomen als werkend lid van de afdeling Beeldende Kunst van de Haagse Kunstkring.

Het werkend lidmaatschap van de afdeling Beeldende Kunst van de Haagse Kunstkring is uitsluitend bedoeld voor beroepsmatige beeldend kunstenaars. Als je dat niet bent, dan kun je niet aan de ballotage deelnemen. Je kunt natuurlijk wel kunstlievend lid worden.

Ballotagecommissie
De ballotagecommissie bestaat uit een voorzitter en zes leden (en een reservelid) van de afdeling Beeldende Kunst. De leden zijn voor zover mogelijk werkzaam binnen verschillende beeldende disciplines. De commissie bespreekt en beoordeelt iedere inzending uitgebreid. In de discussie wordt bepaald welke van de bovengenoemde reacties van toepassing is. Drie personen uit de commissie nemen deel aan een eventueel atelierbezoek.


Design & Architectuur

Om werkend lid van de afdeling Design en Architectuur te kunnen zijn, moet je:

- een beroepsopleiding hebben genoten in de discipline waarvoor je het werkend lidmaatschap aanvraagt, dan wel vijf jaar opleiding/ervaring in de praktijk hebben gehad;
- zelfstandig of in dienstverband werkzaam zijn als vormgever;
je werk (ontwerpen, prototypes en eindproducten) door middel van publicaties, producties en tentoonstellingen presenteren;
- lid zijn van een (beroeps-) vereniging in de discipline waarvoor het werkend lidmaatschap wordt aangevraagd.

Als je fotograaf, edelsmid of keramist bent en met je werk wilt exposeren bij de Haagse Kunstkring, dan is het noodzakelijk dat je enkele voorbeelden van je werk ter beoordeling laat zien op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Het gaat dan om 10 foto’s, 5 sieraden of 5 keramiek objecten. Het bestuur zal zich voor een deskundig advies wenden tot leden van de Haagse Kunstkring die het daarvoor geschikt acht. In het algemeen zullen dat collega’s zijn.

Als je werk tot autonome kunst gerekend moet worden kun je deelnemen aan een ballotage van de afdeling Beeldende Kunst. Vraag in dat geval het betreffende aanmeldingsformulier aan bij de Haagse Kunstkring (zie hierboven onder 'Beeldende Kunst').

Procedure
Stuur een Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met het verzoek om werkend lid van de afdeling Design & Architectuur te worden. Je ontvangt een aanmeldingsformulier. Vul dit in, stuur het terug en voeg een curriculum vitae met relevante gegevens bij. Je ontvangt per e-mail bericht met de reactie van het bestuur op je aanmelding.

 

Muziek / Letteren, Theater en Film

Om werkend lid te kunnen worden van de afdeling Muziek of van de afdeling Letteren, Theater en Film moet je aantonen dat je professioneel actief bent op het werkterrein van deze afdelingen.

Procedure
Vul het aanmeldingsformulier nu in! Stuur een curriculum vitae met relevante gegevens en een motivatie voor het lidmaatschap naar ons Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Je ontvangt per e-mail bericht met de reactie van het bestuur op je aanmelding.

 

Tot slot... De Haagse Kunstkring functioneert zonder directe overheidssubsidie. Dat kan alleen doordat zoveel leden trouw zijn aan de vereniging. De contributie is de belangrijkste inkomstenbron van de Haagse Kunstkring! Door je lidmaatschap maak je het mogelijk dat de Haagse Kunstkring alle genoemde functies voor zijn leden vervult en kan blijven vervullen.

 

Beëindiging van het lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar. Het kan worden opgezegd, schriftelijk of per e-mail, maar uiterlijk vóór 1 december voorafgaand aan het nieuwe contributiejaar. Je krijgt altijd een bevestiging van de ontvangst van je opzegging.