HAAGSE KUNSTKRING (HKK)

Lid worden? Wij bieden diverse mogelijkheden.

De Haagse Kunstkring bestaat uit verschillende afdelingen.
U kunt als beroepsmatig kunstenaar werkend lid worden van de afdeling Beeldende Kunst Design & Architectuur, de afdeling Muziek of de afdeling Letteren, Theater en Film.

U kunt ook kunstlievend lid worden. Dit lidmaatschap staat open voor iedereen.
Tot slot kunt u Vriend worden van de Haagse Kunstkring.

1. Werkend lid afdeling Beeldende Kunst, Design en Architectuur
Lid worden als beroepsmatig werkend beeldend kunstenaar, vormgever, architect of fotograaf?
U dient hiervoor geballoteerd te worden. Let op!: Indien u niet kunt aantonen dat u beroepsmatig werkzaam bent als kunstenaar, heeft het geen zin om u op te geven voor de ballotage.

Procedure Aanmelding ballotage:
Voor de ballotage kunt u zich het hele jaar door aanmelden. De ballotagecommissie van de Haagse Kunstkring beoordeelt 3x per jaar, in januari, mei en september de aanvragen van kandidaten die als kunstenaar werkend lid willen worden van de afdeling BK D&A van de vereniging.
Indien u zich opgeeft voor ballotage, komt u op een wachtlijst. In de eerstvolgende vergadering worden maximaal 15 kandidaten besproken. De overige aanvragen worden doorgeschoven naar de daaropvolgende vergadering. Mocht dit voor u  het geval zijn, dan krijgt u daarvan bericht.
De gehele procedure wordt digitaal behandeld. U hoeft dus geen werk in te leveren. De in het verleden gehanteerde papieren aanmeldingsformulieren worden niet meer in behandeling genomen.
Vraag per Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. het aanmeldingsformulier aan, vul dit in en stuur het met de hieronder gevraagde toelichting (vier bijlagen) terug.

Iedere aanvraag wordt beoordeeld volgens de volgende criteria:

1. Een curriculum met daarop vermeld, genoten opleidingen (waar en wanneer, jaar van afstuderen). Vermeld tevens uw beroepsactiviteiten zoals exposities, opdrachten, projecten over de afgelopen 4 jaar.
2.U bent aantoonbaar  actief als kunstenaar. U dient een overzicht te geven van uw artistieke werk. Dat kan via een verwijzing naar een professionele en actuele website.
Bij het beeldmateriaal op de website moet duidelijk zijn waar het om gaat: welke techniek er is gebruikt, het formaat van het werk en het jaar van ontstaan.

Het artistieke werk wordt beoordeeld aan de hand van onderstaande criteria:
-Beeldkracht: leidt het getoonde werk tot verwondering / ontroering / betrokkenheid.   Authenticiteit: is er sprake van een eigen handschrift, een duidelijke visie, een persoonlijk statement?
-Vakmanschap: getuigt het werk van de vaardigheden die passend zijn voor het soort werk dat gemaakt wordt?
3. Een inhoudelijke toelichting op uw werk.
4. Tot slot willen wij graag weten waarom u voor de Haagse Kunstkring kiest. Heeft u bijvoorbeeld specifieke plannen die u wilt uitvoeren?  
De HKK is een vereniging die draait op de actieve rol van de leden, welke rol zou u willen spelen?

Uitslag van de ballotage
Als uw werk besproken is in de commissie volgt zo spoedig mogelijk de uitslag.

De volgende uitslagen zijn mogelijk:
-Op grond van de geleverde informatie volgt een positieve beoordeling aan de hand van de hierboven genoemde criteria. De kandidaat wordt aangenomen.
-Indien de commissie twijfelt omtrent een of meer van de genoemde criteria volgt er een atelierbezoek door twee of drie leden van de ballotagecommissie.  
-De kwaliteit van het werk en/of de motivatie wordt als onvoldoende beoordeeld. De aanvraag wordt afgewezen. U kunt over twee jaar een nieuwe ballotage aanvragen.

De ballotagecommissie
De ballotagecommissie is samengesteld uit een aantal werkende leden van de afdeling BK D&A die die zich hebben aangemeld om vanuit hun eigen professionele kunstbeoefening de kwaliteit van het kunstenaarschap binnen de Haagse Kunstkring te bewaken. Zij doen dit met een neutrale blik en zonder aanziens des persoons. Over de uitslag van de ballotage wordt dan ook niet gecorrespondeerd. Indien u zich beklaagt over de uitkomst van de ballotage, zult u geen antwoord krijgen

De kosten
De contributie voor werkende leden van de afdeling Beeldende Kunst, Design & Architectuur is € 120,- per jaar.  Heeft u een Ooievaarspas dan bedraagt de contributie € 60,- per jaar.
Nadat u bent toegelaten, betaalt u voor het resterende deel van het lopende jaar. Daarna betaalt u per kalenderjaar.  
De ballotagekosten bedragen € 30,-.
Uw aanvraag wordt in behandeling genomen indien u de ballotagekosten van € 30,- hebt voldaan op bankrekening NL89 RABO 0179 9015 40 t.n.v. Haagse Kunstkring onder vermelding van Ballotage Haagse Kunstkring

2. Werkend lid afdeling Muziek, Letteren, Theater en Film
Om werkend lid te kunnen worden van de afdeling Muziek of van de afdeling Letteren, Theater en Film moet u aantonen dat u professioneel actief bent op het werkterrein van deze afdelingen.

Procedure
Stuur een curriculum vitae met relevante gegevens en een motivatie voor het lidmaatschap naar ons Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U ontvangt per e-mail bericht met een aanmeldingsformulier en daarna de reactie van het bestuur op uw aanmelding.

3. Kunstlievend lid
Als u geïnteresseerd bent in beeldende kunst, muziek, design, letteren of toneel, dan kunt u op een eenvoudige manier in contact komen met de vereniging. U bent dan kunstlievend lid van de Haagse Kunstkring. Tevens ondersteund u daarmee de vereniging financieel en ontmoet u andere kunstlievende leden. En dat is vooral gezellig en leuk. U geniet van kunst en komt op een laagdrempelige manier in contact met de kunstenaars.
Verder:
-het is mogelijk om actief mee te doen in de vereniging.
-u wordt persoonlijk uitgenodigd voor alle activiteiten via e-mail.
-indien van toepassing, krijgt u korting op de entreeprijzen.
-tegen een geringe prijs, kunt u eens per maand deelnemen aan de aanschuiftafel.
-5% korting bij aankopen in de galerie.

Kosten lidmaatschap
Kunstlievende leden betalen € 150,- contributie per jaar. Houders van een Ooievaarspas betalen de helft van de contributie: € 75,- per jaar.
De contributie loopt per kalenderjaar. Als u in de loop van het jaar lid wordt, dan gaat de plicht tot betalen van contributie in met de maand die volgt op de maand waarin u lid bent geworden.   
U kunt een aanmeldingsformulier per Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. aanvragen o.v.v. aanmelden kunstlievend lid.

4. Vriend worden van de Haagse Kunstkring
Bent u wel geïnteresseerd in Beeldende Kunst, muziek, design, letteren of toneel, maar heeft u weinig gelegenheid of tijd om van de activiteiten van onze vereniging te genieten?
Steun dan de Haagse Kunstkring als Vriend.
NL89 RABO 0179 9015 40 t.n.v. Haagse Kunstkring

Beëindiging van het lidmaatschap
Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar. Het kan worden opgezegd, schriftelijk of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., maar uiterlijk vóór 1 december voorafgaand aan het nieuwe contributiejaar. U krijgt altijd een bevestiging van de ontvangst van uw opzegging.