ANBI FC schaduw

De Vereniging Haagse Kunstkring (RSIN 002602167) is door de belastingdienst erkend als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Daardoor zijn giften aan de vereniging aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dat brengt met zich mee dat de vereniging bepaalde achtergrondinformatie openbaar moet maken.

Donateurs, subsidiegevers en sponsors kunnen deze informatie hier inzien.

Voor verdere informatie kan worden geklikt naar onderstaande documenten:

• statuten
• doelstelling
• beleidsplan
• algemeen jaarverslag
• financieel jaarverslag
• beloningsbeleid