6 tot 28 februari 2019

Trins Snijders, actrice en zangeres, in foto's, kranten en documenten

Vanwege de huldiging van Trins Snijders als erelid van de Haagse Kunstkring op zondag 24 februari is de vitrine in februari aan haar gewijd.

Trins Snijders

(foto Pan Sok, uitsnede)