Jong Vocaal 2015 (3)

Zaterdag 12 december 20.15 uur

3e concert in de serie Jong Vocaal - Friese vrouwen: Du bist min

Liederen van Hanna Beekhuis door Andrea Tjäder, sopraan; Tiemo Wang, bariton; Rianne Jongsma, fluit; Jonathan van IJzerlooij, cello; en Rixt van der Kooij, piano

Hanna Beekhuis
Hanna Beekhuis

Toegang €15,00 / Abonnement voor 2 concerten €27,50 / Abonnement op 3 concerten €35,00. Ooievaarspas, studenten en CJP 50 % korting. Leden van de Haagse Kunstkring € 5,00.

Hanna Beekhuis (1889-1980) kreeg haar muzikale opleiding bij Peter van Anrooy, Otto Barblan (Genève) en Frits Schuurman. Ook studeerde zij aan het Conservatorium te Keulen, waar zij compositielessen had van E. Strässer en van Bölsche en het diploma voor piano behaalde. Daarna is zij nog leerlinge geweest van Dirk Schäfer en Bernard Stavenhagen.

Na haar eindexamen piano vormde zij een trio met To van der Sluys (zang) en Johan Feltkamp (fluit) en trad zij verscheidene malen op met Nederlandse orkesten in concerten van Mozart, haar lievelingscomponist. In het begin van de jaren dertig richtte zij de vereniging Kunst in intieme kring op, waarvan het doel was kunstenaars de gelegenheid te bieden hun werk ook eens te laten zien of horen zonder de overbelasting van 'het stukje in de krant'.

Werken van haar hand zijn onder andere: Suite Catalonia en Vijf Miniaturen, voor orkest; verschillende liederen met orkest en een groot aantal met piano en met enige instrumenten; kleinere werken voor vrouwenkoor, mannenkoor en vocaal kwartet; kamermuziek: pianostukken, Rondo Capriccioso voor fluit en piano, Sonatine voor fagot en piano, Elegie en Humoreske voor blaaskwintet, en enige werken voor koor, soli en kamerorkest.

Zij liet zich vooral inspireren door Strawinsky, daarnaast door Debussy en Ravel. In 1951 werd Cupidootje bekroond en in 1961 ontving zij een gouden medaille en een erediploma in Buenos Aires voor Reflets du Japon.

De in dit programma gebruikte partituren van Hanna Beekhuis komen uit het Frysk Musyk Archief, het NMI en Donemus.

Uitgevoerd wordt o.a. Verrassing (1928) voor zang, fluit en piano, Drie kerstliederen (1947) zang, cello en piano, Twee oude melodieën voor zang, fluit, piano (1946), Drie liederen op tekst van Guido Gezelle voor sopraan, cello en piano (1949), Cupidootje (1947) zang en piano, Corsica (1935) voor piano solo, Drie liederen voor bariton (1949).

JongVocaal is een initiatief van de pianiste Rixt van der Kooij. Jonge zangers die recentelijk zijn afgestudeerd of nog een tweedefaseopleiding volgen, verzorgen samen een recital en doen podiumervaring op. In een enkel geval wordt een ervaren zanger gevraagd zijn ervaring te delen of een recital alleen te zingen.