29 november t/m 29 december 2017

1e van een reeks tentoonstellingen die verwijzen naar de roemruchte geschiedenis van de Haagse Kunstkring. Cross-over, verbindingen maken tussen de kunstdisciplines is het uitgangspunt.

k Eric de Vries

Opening: zaterdag 2 december 17.00 uur
'De kunstenaar vertelt': zondag 10 december 15.00 uur (let op: gewijzigd aanvangstijdstip)
Uitloop: vrijdag 29 december 16.00 uur

De naam van deze tentoonstelling is eigenlijk een geuzennaam voor de oversteek die de oprichters van de Haagse Kunstkring in 1891 vanuit Pulchri Studio op het Lange Voorhout via een omweg naar de Denneweg hebben gemaakt. Zij omarmden het experiment, de samenwerking tussen de verschillende kunstdisciplines en waren op zoek naar de mentaliteit van de moderne kunstenaar. Op zoek naar de context van zijn werk waardoor hij vaak over de grenzen van zijn eigen discipline moest kijken.

Het gesprek hierover zijn we in september begonnen met een vijftiental HKK-kunstenaars. We hopen dat dit gesprek het begin was van een voortdurende dialoog, die het karakter krijgt van een proeftuin. Een vervolg in het nieuwe jaar in wekelijkse interventies tussen de reguliere tentoonstellingen door is in de maak.

Deze eerste tentoonstelling staat in het teken van de omkering. Is het mogelijk de Denneweg om te keren en uit te vouwen binnen de Kunstkring? We gaan er een poging toe doen om begrippen als product, design, kunst en de context van de Denneweg met elkaar te laten communiceren. Ambitieus? Ja, maar het proberen waard om verschillende werelden en denkbeelden te verbinden. We gaan het zien. U ook?

De kunstenaars en de bijbehorende winkels zijn:
Katinka Fick & Second Avenue
Sytske de Jong & Etxea
Louis de Leeuwe & Betjeman & Barton
Pim Piët & Haagsche Viool en Cello
Franceline Pompe & White
Wanda Plantinga en Eelco van der Waals & Inproc
Stephan Ruigrok & Westerman
Jill Stolk en Adrie Huisman & Passiers Bathrooms
Rob Thuis & Des Indes
Coccie van Duijn & Kandid

en de kunstenaars Eric de Vries, Karel Bodegom, Ingrid Rollema, Theo Besemer, Hans Franse, Kees Wattjes, Caro de Gijzel, Paul de Mol, Annemieke Louwerens, Catharina van Velden, Karen Persson, Olga Grig en Mark de Weijer

Zondag 10 december vertelt mevrouw Tomoko Koizumi over klankregulering en onderhoud van strijkinstrumenten. Zij is met haar bedrijf Haagsche Viool en Cello gevestigd in de Maliestraat in het Haagse Museumkwartier. Zij is één van de deelnemers aan de tentoonstelling. Tomoko Koizumi geeft uitleg over wat je kunt doen om een viool of cello beter te laten klinken. Met welke onderdelen van het instrument bereik je die verschillen? Aanvang 15.00 uur.

De Hoge zaal verandert gedurende deze tentoonstelling iedere week van gedaante. Nu zijn er gemengde technieken te zien van Mark de Weijer en foto's op Japans papier van Eric de Vries. Paul de Mol interviewt hen over hun werk.

Toegang vrij. De bar is open.