Woensdag 25 t/m zaterdag 28 oktober

Presentatie door afgestudeerden (2017) van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag: Olena Patelll, Carla Lafourniere, Henriette von Muenchhausen, Annemiek Schout, Christian Thomson, Yulia Kharlamova, Thalonja Slui, Jaap Smit en Rick Mouwen.

Banner

Galerie open: woensdag 25 t/m zaterdag 28 oktober 11.00- 17.00 uur
Donderdag 26 oktober 18.00 - 23.00 uur: performance en muziek
Zaterdag 28 oktober 14.00 uur: open huis

Drie keer per jaar reserveert de Haagse Kunstkring zijn ruimtes voor een bijzonder project van een week. Deze keer is dat 25 t/m 28 oktober. Een aantal kunstenaars, die deze zomer afgestudeerd zijn aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten presenteren hun werk in de expositieruimtes van de HKK.

De achterliggende gedachte bij dit project is 'don't be afraid of the white box'. De toekomst ligt open voor deze kunstenaars. Zij gaan met elkaar de uitdaging aan om vanuit verschillende disciplines en visies elkaar te gaan raken in de indeling en beleving van de ruimtes. De Haagse Kunstkring moedigt ze geheel in de eigen traditie aan om dit multidisciplinaire experiment aan te gaan. De deelnemers zijn afgestudeerd in de richtingen Textile and Fashion, Beeldende Kunst, Architectuur, Fotografie, Installaties, Art Science en Product Design.

Aan de exposanten is gevraagd om op tijdens openingstijden, woensdag t/m zaterdag, steeds met z'n tweeën aanwezig te zijn om bezoekers te kunnen ontmoeten en in gesprek te gaan. Op woensdagavond 25 oktober wordt er een maaltijd georganiseerd waar de exposanten, gasten en leden van de Haagse Kunstkring met elkaar kennis kunnen maken.

Donderdag 26 oktober organiseren onze gasten een opening en laten zij kunstenaars en kunstliefhebbers bij elkaar komen. Met performance en muziek van 18.00 tot 23.00 uur.

Het project wordt afgesloten met een 'open huis' op zaterdag 28 oktober vanaf 14.00 uur. Ook hier staat de ontmoeting centraal. De exposanten zullen aanwezig zijn en kunnen in contact komen met bezoekers en onze kunstenaars en vragen van bezoekers beantwoorden. Ook kunstlievende leden van de Haagse Kunstkring en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom. Rond half vijf sluiten we het project af met een borrel.


ENGLISH

PROGRAM
Gallery open: Wednesday 25th till Saturday 28th October 11.00-17.00
Thursday 26 October 18:00 - 23:00: performance and music
Saturday 28 October open house from 14:00.

On Your Own

Presentation by international graduates (2017) of the Royal Academy of Fine Arts in The Hague: Olena Patelll, Carla Lafourniere, Henriette von Muenchhausen, Annemiek Schout, Christian Thomson, Yulia Kharlamova, Thalonja Slui, Jaap Smit and Rick Mouwen.

Three times a year de Haagse Kunstkring reserves its rooms for a special project of a week. This time it's 25th to 28th of October. A number of artists, who graduated from the Royal Academy of Fine Arts this summer, present their work in the Haagse Kunstkring exhibition rooms.

The underlying thought of this project is 'do not be afraid of the white box'. The future is open to these artists. They are challenging each other in different areas of disciplines and visions in the layout and experience of the spaces. De Haagse Kunstkring encourages them entirely in their own tradition to enter into this multidisciplinary experiment. The participants graduated from Textile and Fashion, Fine Arts, Architecture, Photography, Installations, Art Science and Product Design.

Thursday, October 26th, our guests organize an opening and let artists and art lovers meet together. With performance and music from 18:00 to 23:00.

The project will be closed with an 'open house' on Saturday 28 October from 14:00. Here too the meeting is central. The exhibitors will be present and can come in contact with visitors and our artists and answer questions from visitors. Artistic members of the Hague Artkring and other interested people are also welcome. At half past five we will finish the project with a drink.