Donderdag 2 november 19.30 uur

3e avond in een serie van 6 rondetafelgesprekken aan de hand van de geschriften van Peter Sloterdijk

Deelname is gesloten; volgeboekt!

Heeft kunst nog een toekomst? Keert de kunst zich naar binnen? Wat is de betekenis van het museum? Is de kunstenaar belangrijker dan het kunstwerk?

In een bundel Duitse essays onder de titel Der Aesthetische Imperativ (2007) geeft de filosoof Peter Sloterdijk zijn diagnose van de moderne samenleving en de betekenis daarbinnen van de esthetica en kunst in de brede zin van het woord. Als een arts onderzoekt hij wat er aan de hand is en verklaart dit, maar hij geeft geen concrete receptuur voor genezing. Alleen uit het begrijpen en doorgronden van de teksten zelf kan een antwoord voor de lezer tevoorschijn komen.

De inhoudsopgave van zijn bundel geschriften is gerubriceerd in zeven hoofdstukken die elk een essay bevatten, namelijk klankwereld, in het licht, design, stad en architectuur, conditio humana, museum, kunstsysteem. Deze opsomming geeft de breedte van zijn diagnose-veld al aan.

In het voorjaar van 2017 is de Haagse Kunstkring gestart met essays uit het hoofdstuk Kunstsysteem. Wij gaan hiermee verder dit najaar en breiden dit uit met teksten uit andere hoofdstukken. Dit alles weer in de vorm van rondetafelgesprekken met gespreksleidster Philo Gruisen.

Philo Gruisen is goed bekend met de (meeste) werken van Sloterdijk. Vanwege haar liefde voor filosofie, kunst en de Duitse taal heeft zij uit deze – alleen in het Duits verkrijgbare bundel – essays vertaald. Zij wil hiermee verder gaan en de inhoud met een groep kunstenaars en kunstminnaars delen. Sloterdijk geeft – en dat hebben wij al gemerkt in de eerste serie gesprekken – blijk van een verrassende, onverwachte benadering.

Programmaonderdelen:

* Taugenichts kehrt Heim

* De kunst wordt impliciet

* Eventueel losse stukjes

Wij kijken hoever we komen met deze lijst! Want het gaat om het samen beter te begrijpen, niet om zo veel mogelijk te bespreken. Voorafgaand aan een bijeenkomst wordt de vertaling digitaal naar de deelnemers opgestuurd.

Data: 5 oktober, 19 oktober, 2 november, 16 november, 30 november en 14 december telkens van 19.30 tot 22.00 uur (graag wat eerder aanwezig zijn).

Kosten leden en Vrienden Haagse Kunstkring € 30,-; niet-leden € 45,- voor de hele serie (vooraf te betalen). Deelname alleen voor de hele serie.

Minimaal 5, maximaal 10 deelnemers