Zondag 1 oktober 17.00 uur

Nicolette Smabers in gesprek met Margreet den Buurman over Thomas Mann en de Pringsheims

Thomas Mann door Paul Citroen

Thomas Mann door Paul Citroen

Toegang vrij

In maart van dit jaar verscheen Het paleis in de Arcisstrasse. Een belangrijke stelling hierin is dat de invloed van de puissant rijke schoonfamilie op leven en werk van Thomas Mann groter was dan doorgaans wordt aangenomen.

Boeiend is dat er in Nederland sporen zijn van de Pringsheims: museum Boijmans Van Beuningen verwierf bij een veiling in '39 bij Sotheby's in Londen zeven stuks Italiaans renaissance majolica aardewerk uit de kostbare, wereldberoemde verzameling van Alfred Pringsheim. Deze verwerving van de Joodse Pringsheims, die na de machtsovername door Hitler bijna volledig werden onteigend, is niet onomstreden. Een reden waarom Margreet den Buurman voor haar boek Boijmans heeft benaderd.

De auteur en Kunstkringlid Nicolette Smabers (Stiefmoeder, De man van gas en licht) heeft de boeken van Margreet den Buurman over de Manns altijd met collegiale kritiek gevolgd. Zelf immers filosofisch geschoold, onder meer in Walter Benjamin, ziet ze in het onderwerp raakvlakken met haar eigen fascinaties. Wat onderscheidt bovendien fictie van non-fictie? Het kan een boeiende middag worden, mét lichtbeelden over het boek.

Duur ongeveer 45 minuten