Vrijdag 17 oktober 20.00 uur

Maandelijkse thema-avond over kunst

Van 1 t/m 19 oktober exposeren 5 leden van de groep 'Famous unknown' in de Albert Vogelzaal van de Haagse Kunstkring: Robin Butter, Merijn Koelink, Kim Verkade, Tamara Robeer en Jikke de Gruijter. Zij studeerden deze zomer af in de richting fotografie aan de Koninklijke Academie. Zij stellen zich op deze avond voor. Gespreksleider: Ad van Riel.

Toegang vrij; vrijwillige bijdrage welkom.

Tijdens een PowWow komen leden van verschillende indianenstammen bij elkaar om samen te dansen, muziek te maken, om oude vrienden te ontmoeten en om geschillen te slechten. Het belang van een PowWow is dat cultuur wordt geconserveerd en kan worden doorgegeven en aangevuld.