2 t/m 21 april

Werk van Ria Diercks Kroon, Brighart, Irma den Hertog en Frits Veenland (Albert Vogelzaal)

k Irma den Hertog  k Ria Diercks Kroon 3  k Frits Veenland

Irma den Hertog                   Ria Diercks Kroon                Frits Veenland

Er is geen officiële opening
Uitloop, informele afsluiting: maandag 21 april (2e paasdag) 16.00 uur.

Het woord, het schrift, teksten, dat is wat Ria Diercks Kroon bijzonder boeit. Zij is gefascineerd door de poëzie van Emily Dickinson, Verlaine, Brel, de mystiek van Rumi en persoonlijke teksten en brieven. Al van jongs af aan was ze geboeid door zowel het schrijfproces als het geschreven beeld. In poëzie vindt zij door het herlezen diepere betekenislagen. Ook dat proces maakt ze in haar zeefdrukken, schilderijen, collages en keramiek zichtbaar.

Frits Veenland schildert, maakt etsen, litho′s en houtdrukken en hij maakt hiervan ook weer grote collages. Het werken is voor hem een blijvende zoektocht naar vormen, materialen en technieken. Hij werkt projectmatig, vaak een onderwerp of thema of een combinatie daarvan, dat in de loop van het jaar vorm krijgt. Over het algemeen gebruikt hij gemengde techniek. Hij schildert transparant, om het hele proces zichtbaar te laten blijven.

In Brighart's expressionistische schilderijen komen de thema's vreugde, energie, energiebronnen en bewegingen in het universum regelmatig voor. In haar schilderijen beeldt ze de geestelijke wereld af in een abstracte beeldtaal. Zij laat zich inspireren door de theoretische natuurkunde, met onderwerpen als de kwantummechanica en de snaartheorie. Brighart laat zich voor haar intuïtieve manier van schilderen inspireren door Karl Popper die zei: 'Optimism is a moral duty'.

Irma den Hertog: "In mijn werk probeer ik het 'Onzichtbare' zichtbaar te maken, in het Grieks 'Hades'. Hades is het Dodenrijk, een dieptedimensie van de werkelijkheid die zich plotseling kan openen. Hades ontsluit een verborgen kosmos waar de mens doorheen moet trekken alvorens terecht te komen bij het goddelijke Licht dat de Grieken 'Apollo' noemden. Vanouds hebben Apollo en de Muzen kunstenaars geïnspireerd. Scheppen is in het Grieks 'poiein'. We kunnen het Onzichtbare daarom ook 'Poiesis' noemen aangezien dit 'Onzichtbare' het Hart is van de Schepping. Het woord 'Poiesis' vinden we terug in ons woord 'poëzie' dat dus in oorsprong een ruimere betekenis heeft dan wij er nu aan toekennen.

Zowel beeldend kunstenaars als dichters proberen ons een indruk te geven van de dieptedimensies van de werkelijkheid die ik hier aanduid met de naam 'Poiesis'. Eigen ervaringen, maar ook gedichten van T.S.Eliot, Ezra Pound en Paul Celan zijn in mijn werk terug te vinden. Inderdaad: een poëtisch universum".