Vrijdag 18 april 20.00 uur

Thema-avond over de veelzijdige Goethe. Helmut Hetzel draagt gepassioneerd gedichten van Goethe voor. Ook is er muziek met zijn teksten en gaan we spreken over Goethes 'natuurwetenschappelijke' kleurenleer.

Toegang vrij, een bijdrage is welkom.

De Haagse Kunstkring organiseert iedere maand een Powwowavond waarbij diverse thema's van zijn vier afdelingen aan de orde komen. Op 18 april staat de veelzijdige Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) centraal.

Tijdens een PowWow komen leden van verschillende indianenstammen bij elkaar om samen te dansen, muziek te maken, om oude vrienden te ontmoeten en om geschillen te slechten. Het belang van een PowWow is dat cultuur wordt geconserveerd en kan worden doorgegeven en aangevuld.