Zondag 2 februari 17.00 uur

Letterenborrel met Hans Franse over de poëzie van Paul van Ostaijen.

Paul van Ostaijen

Toegang vrij

Voor Hans Franse heeft de ontmoeting met de poëzie van Paul van Ostaijen zijn liefde voor poëzie en literatuur bepaald. Als kind, student én volwassene was hij ermee bezig. Ook op zijn eigen poëzie heeft de helderheid van Van Ostaijen een stempel gedrukt, al slaagde hij er nooit in zijn emoties volstrekt te objectiveren. Franse vertaalde enkele gedichten van Van Ostaijen in het Italiaans en las ze her en der voor. Tijdens recente bezoeken aan het Lenbachhaus in München, de Kokoschka-expositie in Rotterdam en de Malevich-tentoonstelling in het Amsterdamse Stedelijk kwam alles bij elkaar: het werd een 'bezoek aan het Prinsengraf'. Hans Franse doet op deze middag verslag van zijn zoektocht.

Hans Franse studeerde Nederlands en muziek. Hij was leraar Nederlands, consulent en schouwburgdirecteur. Hij publiceerde vijf boeken, waarvan 'Van nieuwe truffels en oude heiligen' (over Italië) net uit is. Vorig jaar verscheen een verzamelbundel poëzie onder de titel 'Het klein Getijdenboek van Jan van Frankrijk'. Franse woont en werkt afwisselend in Nederland en Italië.