Fabels achter glas 2013- Carlijn van Vlijmen

Grafisch vormgeefster en illustrator Carlijn van Vlijmen en vertaler Rob Scholten werken al enige tijd samen aan een 'geanimeerde' versie van de Fabels van Jean de la Fontaine. Het is een mooi voorbeeld van de manier waarop de samenwerking tussen verschillende afdelingen van de Haagse Kunstkring gestalte krijgt. Het is ook een project waarin beiden de 'fabelachtige' taal van de XVIIe-eeuwse dichter proberen actueel te maken. In de 'Vitrine van Vertoon' is een impressie van hun vertaalslag te zien.

Video van De wolf en het lam