28 augustus t/m 15 september

Werk van de architect Rainer Bullhorst en zijn studenten

Opening zaterdag 31 augustus 17.00 uur door Herman Tjeenk Willink (tekst toespraak)

Uitloop zondag 15 september 16.00 uur

   

Landhuis Wassenaar           Tuinpaviljoen Marlot             Villa Zevenhuizen
(ontwerp)                              (ontwerp)                              (oplevering 2013)

Van 28 augustus t/m 15 september exposeert Rainer Bullhorst, 'architect en docent ter stede' in de Haagse Kunstkring. Voor deze expositie heeft hij een selectie gemaakt uit al dan niet uitgevoerde ontwerpen sinds de laatste eeuwwisseling. Dit werk bestaat uit uiteenlopende genres als restauratie, herbestemming, nieuwbouw of uitbreidingen van bestaande woningen en kantoren. Zijn aanpak is duidelijk conceptueler dan voorheen, wel staat nog steeds de mens als gebruiker centraal in zijn ontwerpen.

Zijn opdrachtgevers vinden het belangrijk dat een gebouw lang meegaat. Daarom besteedt hij ook veel aandacht aan details en maakt hij gebruik van duurzame materialen. Het samenspel van oud en nieuw, een steeds actueler thema, wordt op een overtuigende manier geĂŻllustreerd in de restauratie en uitbreiding van de voormalige tramremise aan de Parallelweg in Den Haag. Dit rijksmonument uit 1906 van de toenmalige gemeentearchitect Adam Schadee is na diepgaand historisch onderzoek gerestaureerd en op eigentijdse wijze uitgebreid. Het gebouw doet nu dienst als expositieruimte van de meest complete collectie van Nederlandse trams en bussen. Herbestemming van gebouwen is een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van het bureau van Rainer Bullhorst. Het begon in 1976 met de metamorfose van het Rijksmonument Graan- en Zuivelbeurs te Leeuwarden tot openbare bibliotheek. Op dit moment werken Bullhorst en zijn mensen aan transformatie van vooral leegstaande kantoorgebouwen tot wooneenheden voor studenten, starters en ook meerpersoonshuishoudens.

Symbiose van oud en nieuw beperkt zich niet tot gebouwen zelf, maar vindt ook plaats op stedenbouwkundige schaal. Nieuwbouw van een villa in de wijk Marlot naar conceptontwerp van de Haagse architect Co Brandes tijdens het Interbellum getuigt hiervan. Naast vernuft en logica tijdens het ontwerpproces besteedt het bureau altijd veel aandacht aan prikkelende ruimtelijke organisaties zoals te zien is in een landhuis op de rand van Wassenaar.

Rainer Bullhorst is ook docent aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten afdeling Interieurarchitectuur en meubelontwerpen en voorzitter van de Haagse Monumenten- en Welstandscommissie. Behalve zijn eigen projecten is op deze tentoonstelling eindexamenwerk te zien van 13 studenten van de KABK, die hij de afgelopen twee jaar als docent heeft begeleid. Zo'n gezamenlijke presentatie van het werk van de 'meester' en zijn 'leerlingen' kan een interessante combinatie worden.

De tentoonstelling wordt zaterdag 31 augustus om 17.00 uur geopend door Herman Tjeenk Willink, tot vorig jaar vicepresident van de Raad van State.