Concerten

Tenzij anders vermeld, vinden alle vermelde activiteiten plaats in het gebouw van de Haagse Kunstkring aan de Denneweg 64 in Den Haag.

Young Musical Capital Concert

Donderdag 17 mei 20.00 uur

Studenten van het Koninklijk Conservatorium bereiden zich voor op hun examenprogramma. Dit concert is te beschouwen als een try-out voor dit belangrijke afsluitende moment in hun studie