Ereleden met datum van benoeming tot erelid

mr. W. van Rossum of Rossem Bzn. (vermeld als erelid jaarverslag 1891-92)
Karel Textor 30-5-1893
Daniël de Lange 20-7-1893
Theo Colenbrander 20-7-1893
Pierre Cuypers 11-5-1897
Jozef Israëls 13-11-1897
Jacob Maris 13-11-1897
dr. Abraham Bredius 2-3-1903
J.C.J. Drucker
mr. dr. F.W.J.G. Snijder van Wissenkerke, erevoorzitter 1918-19
Louis Bouwmeester 1920-21
Johan Wagenaar 1922-23
Esther de Boer van Rijk 1923

a Albert Vogel sr
Albert Vogel sr.

a H.P. Berlage
H.P. Berlage (tekening in
Gouden Boeken van de
Haagse Kunstkring


Carel Oberstadt 14-12-1933
R. Ives Browne 1936-37
jhr. F.A.C.L. Smissaert 1936-37
P. Corn. de Moor 1936-37
Willem van Konijnenburg
G.A.H. v.d. Stok
ir. Gerard Jacobus van Haersma Buma 10-12-1940, erevoorzitter
dr. E.H. van Gelder 10-12-1940
dr. P.C. Boutens 1941-42
Jan Franken
dr. Peter van Anrooy ereldidmaatschap aangeboden 1-8-1952
mr. L.J.Th. Bakker 1952-53
F. Bordewijk 1953-54
Jan (eigenlijk Ko) Cossaar 1954-55 (was al lid van verdienste)
Hans (J.B.) Fels
Fie Carelsen
ir. H.J.W. Thunnissen 1958-59
Charles Stok 1964-65
Alexander Voormolen 1964-65
mr. H.A.M. Kolfschoten, burgemeester van Den Haag, erevoorzitter 1966-67
Livinus van de Bundt 30-3-1972
Willem Pauwels
Maurits Mok

a Piet Ruivenkamp
Piet Ruivenkamp

a Greta van Buuren-Manders  
Greta van Buuren-Manders

a Simon Carmiggelt
Simon Carmiggelt
(tekening Peter van Straaten)

Pieter Biesiot 1979-80
Paul Citroen 1979-80
Jozef Eyckmans 1979-80
Chris de Moor 1979-80
H.A.E.L. Roolvink 1979-80
Wim Gispen1979-80

a Willem Noske
Willem Noske 1982

Ary Verhaar 1983 

a Piet Cleveringa 
Piet Cleveringa 26-3-1985
(was al lid van verdienste)

a Hella Haasse
Hella Haasse 26-3-1985

a Pierre Dubois
Pierre Dubois 1986
(foto Jan Stegeman)

a Paul van Vliet
Paul van Vliet 1991
(foto Roy Beusker)

Simone Dubois 1993

a Albert Helman

Albert Helman 17-12-1993
(foto Jan Stegeman)

a Ellen Vogel
Ellen Vogel 8-2-2004           

a Otto Ketting
Otto Ketting 30-10-2005
(foto Els de Boer)

a Gerard Fieret
Gerard Fieret 28-4-2008

a Paul Combrink   
Paul Combrink 28-4-2009           
(was al lid van verdienste)   
(foto Evert-Jan Daniëls)

a Frank Martinus Arion
Frank Martinus Arion
22-1-2012
tekening Pien Hazenberg

a Miep Diekmann
Miep Diekmann 25-3-2013Leden van verdienste met datum van benoeming tot lid van verdienste

dhr. Höppe
F.J. Mansveld
M.J. Stuber, 10-12-1940
Hans van de Velde
A.M. Luyt 1948-49
J.C.W. Cossaar 9-10-1949, tevens erelid 1954-55
dr. K.H.E. de Jong, 1954-55
F. ter Gast 1954-55
P.A.H. Hofman
D. v.d. Zwart (? = Dirk Cornelis van der Zwart, architect bij Gemeentewerken, bestuurslid HKK in 1934)
ir. L.J.M. Feber 1959-60
Henriette Sala 1968
Mini Duburg-Hiemstra 1968-69
ir. Jan Piets

Nico Wijnen
Nico Wijnen 30-3-1972

Louis Meys 30-3-1972

Don Vermeire
Don Vermeire

Ruud Koning

a Piet Cleveringa
Piet Cleveringa

Wil Bouthoorn 1979-80
Yoli Buriks 1979-80

a Joop den Holder
Joop den Holder 1979-80
 (door Frits Stapel)

a Rico Bulthuis
Rico Bulthuis 1980


Maria Rutten 9-4-1981
Ap Bronkhorst 9-4-1981
Fransje Bronkhorst 1983
Ad van Dijk 30 maart 1984
Ly Vermeire 1986

a Jack Hellinga
Jack Hellinga 1987

Nico Brederoo 1989
Hannie Schrofer-Bal 1989
Ellen Fernhout
Jurri Rooyackers
Loek Verheij 15-4-2004
Cor Westerduin

a Paul Combrink
Paul Combrink 2008

Tatiana Radier
Tatiana Radier 14-3-2014

Leo Hamer 3-3-2015
Els de Boer 21-3-2016
Peter van Loon 21-3-2016