Woensdag 7 oktober

De leesclub van de Haagse Kunstkring leest van Hella Haasse De verborgen bron en De ingewijden.

Boek Hella Haasse