Jong Vocaal 2015 (2)

Zaterdag 7 november 20.15 uur

2e concert in de serie Jong Vocaal - Friese vrouwen: Doe' t ik dy seach
Liederen van Aafke Komter-Kuipers door Jenny Haisma, sopraan; Rudmer de Vries, tenor; en Rixt van der Kooij, piano

Aafke Komter-Kuipers

Toegang €15,00 / Abonnement voor 2 concerten €27,50 / Abonnement op 3 concerten €35,00. Ooievaarspas, studenten en CJP 50 % korting. Leden van de Haagse Kunstkring € 5,00.

 Aafke Komter-Kuipers (1876-1943) studeerde piano bij Anton Verhey. Later studeerde zij nog een jaar bij François Adolphe Wouters te Brussel. Op 14 mei 1902 debuteerde zij als pianosoliste bij het Utrechts Stedelijk Orkest o.l.v. Wouter Hutschenruyter met diens Pianoconcert en met de Burleske in d van Richard Strauss.

Na haar huwelijk met kunstschilder Douwe Komter en de geboorte van hun kinderen kwamen haar muzikale activiteiten op een laag pitje te staan. Pas op latere leeftijd kreeg zij voldoende gelegenheid haar liefhebberij, de muziek, weer op te pakken. Haar belangstelling ging uit naar het Nederlandse muziekleven in de 17e eeuw en meer in het bijzonder naar het muziekleven in Fryslân. In 1935 publiceerde zij het boekje Muzyk yn Fryslân oant 1800. In 1942 verleende zij haar medewerking aan een heruitgave van Valerius' Nederlandtse Gedenck-Clank waarvoor zij ook de inleiding schreef.

Aafke Komter bewerkte liederen van Gysbert Japix en was een van de eersten die een poging deed werken van Jaques Vredeman te reconstrueren. Zij componeerde vooral sololiederen waaronder Trije stimmingsbylden út Gaasterlân op teksten van A. Huizinga-Waaijer en Doe't ik dy seach op een gedicht van Ype Poortinga. Musica Neerlandica in Den Haag bezit een fotokopie van het manuscript van een aantal pianostukken uit 1938, opgedragen aan 'Amorah van Kees' (= Cornelis Dopper).

In dit programma wordt gebruik gemaakt van de bundel Musica Frisica / Een Friezin vol muziek, Fryske Akademy. Uitgevoerd worden o.a. Vijf liederen van Constantijn Huygens (1596-1687) arr., '10 lieten fan Gysbert Japicx' (1603-1666) arr. en 12 sololiederen. De gezongen talen zijn (oud-) Fries, Latijn en Frans.

JongVocaal is een initiatief van de pianiste Rixt van der Kooij. Jonge zangers die recentelijk zijn afgestudeerd of nog een tweedefaseopleiding volgen, verzorgen samen een recital en doen podiumervaring op. In een enkel geval wordt een ervaren zanger gevraagd zijn ervaring in een bepaald type repertoire te delen.