Jong Vocaal 2015 (1)

Zaterdag 19 september 20.15 uur

1e concert in de serie Jong Vocaal - Friese vrouwen: Dû bist allyk in blomme
Liederen van Rixt van der Kooij door Carina Vinke, alt; en Rixt van der Kooij, piano

Rixt van der Kooij 2015
Rixt van der Kooij

Toegang €15,00 / Abonnement voor 2 concerten €27,50 / Abonnement op 3 concerten €35,00. Ooievaarspas, studenten en CJP 50 % korting. Leden van de Haagse Kunstkring € 5,00.

 Rixt van der Kooij (1968) bezocht het Lienward College in Leeuwarden en kreeg pianoles van Maria Stroo in Groningen. Ze studeerde piano aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag bij Else krijgsman. Ze volgde de duo-klas van Tan Crone en Meinard Kraak. Vervolgens behaalde zij de Aantekening Kamermuziek en de Aantekening Begeleiden aan het Rotterdams Conservatorium o.l.v. Mila Baslavskaja.

Rixt van der Kooij specialiseerde zich in liedbegeleiding. Ook legde zij zich toe op het bespelen van historische instrumenten. In 1992 schreef zij diverse liederen voor de Friestalige klassieke muziekgroep 'De Spylman'. Dit resulteerde in een gelijknamige cd met werken van Friese componisten uit de periode 1600-1995. Via de componist Burkhardt Söll raakte ze betrokken bij de componisten cirkel rondom de stichting 'Made in Leiden' waarvoor ze diverse composities in opdracht schreef waaronder het stuk 'Ostinato' voor het ROSA Ensemble. Ook schreef zij diverse liedcycli voor bevriende musici o.a. Nordsee-Lieder (sopraan, klarinet, piano), Wesendock-Lieder (alt, cello, piano), Chansons de Bilitis (alt, cello, piano) en 'Scheiding' op tekst van Anna Achmatova (zang, viool, piano).

Zij schreef meer dan 30 Friestalige liederen. Enkele daarvan zijn gepubliceerd in de bundel 'Sjongenderwize', A.J. Osinga Uitgeverij, Leeuwarden 1996. Regelmatig schrijft zij op verzoek van de uitgeverij Frysk en Frij nieuwe liederen. Haar componeerstijl wordt beïnvloed door de tekst, maar neigt naar het impressionisme.

Rixt van der Kooij is werkzaam als docente aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.

In dit programma wordt een keuze gemaakt uit 'De Wynharp' (1992/2010) Piter Jelles Troelstra, 6 lytse românsen (1994) Steven de Jong, Overzee (1998), Ofskie (2002), Petite Bestiaire (2005), Verliefd! (2007), Orphée et les insectes (2008) Guillaume Appollinaire, Earme Peter (2009) H. Heine/ F. Schurer, Trije Blommelieten (2009), Oer-Poëzij (2010) Steven de Jong, De Liereman (2011) Obe Postma, Trije lieten (2015) Rixt.
De talen waarin gezongen wordt zijn Fries, Frans en Nederlands.

JongVocaal is een initiatief van de pianiste Rixt van der Kooij. Jonge zangers die recentelijk zijn afgestudeerd of nog een tweedefaseopleiding volgen, verzorgen samen een recital en doen podiumervaring op. In een enkel geval wordt een ervaren zanger gevraagd zijn ervaring in een bepaald type repertoire te delen.