Meiherdenking

Zaterdag 4 mei vanaf 19.30 uur

vanaf 19.30 uur: inloop
stipt 20.00 uur: 2 minuten stilte

VERLANGEN NAAR VRIJHEID
teksten over onderdrukking en vrijheid

muzikale omlijsting Noa Eyl (viool)

Noa Eyl foto: Judith Baars

*

Tatiana Radier met gedichten van o.a. Leo Vroman en Ida Gerhardt

*

Anita Poolman met een fragment uit Brieven van den Nutteloozen Toeschouwer

van Louis Couperus

*

Yvonne Keuls leest Avond 4 mei 1945 op de Laan van Meerdervoort

*

Pax Gritter, zang en gitaar


Toegang vrij, iedereen is welkom