Dreierlei

28 augustus t/m 22 september 2019

Tentoonstelling met werk van Angelika Hasse, Benita Mylius en Hélène Penninga (Lange zaal en Hoge zaal)

a Afbeelding Benita Mylius 1

Benita Mylius, Abriss einer Schule, houtsnede, 29 x 40 cm, 2018

Opening: zaterdag 31 augustus 16.00 uur
'De kunstenaar vertelt': zondag 8 september 16.00 uur

In

In het werk van Benita Mylius zien we een wisselwerking tussen enerzijds natuurkrachten en anderzijds datgene wat de mens construeert. Daardoor ontwikkelt zich een herhalende cyclus van ontstaan en vergaan: de mens gebruikt de natuur die hem helpt bij zijn scheppende werk, maar geleidelijk aan neemt de natuur terug wat de mens haar heeft ontnomen. Dit zich herhalend proces geeft een structuur die de mens zowel kracht als zwakte geeft.