Concerten

Tenzij anders vermeld, vinden alle vermelde activiteiten plaats in de Haagse Kunstkring, Denneweg 64, Den Haag.

Zondag 12 juni 2022 15.00  - 16.45 uur

Vrijdag 17 juni 2022   20.00 uur

Zondag 19 juni 2022 15.00 uur