“Je bent de wolken en je bent de hei.” (citaat uit ‘Kent iemand dat gevoel’ van Johan Andreas dèr Mouw)

Zaterdag 21 en zaterdag 28 augustus 2021 17.00 uur

Twee informele presentaties met borrel en hapjes na.

Spinoza augustus 2021

Toegang vrij. Uitsluitend voor leden van de Haagse Kunstkring en Pulchri Studio. Reserveren noodzakelijk: tel. 070-3647585 tijdens openingsuren galerie (woensdag-vrijdag 12.00-17.00 uur, zaterdag en zondag 13.00-17.00 uur).


Een verband tussen Spinoza en kunst wordt zelden gelegd omdat hij wordt beschouwd als een rationalist, een asceet en een ‘moeilijk denker’. Allesbehalve waar: Spinoza hield van de geneugten die de zeventiende eeuw te bieden had, trad zelf op als acteur en talloze beroemde dichters, musici en schrijvers hebben zich door hem laten inspireren. Zowel in 2021 als 2022 is er een Spinoza Oktobermaand in Den Haag, waaraan ook Pulchri en de Haagse Kunstkring deelnemen. Meer informatie.

Kunstliefhebbers, kunststudenten en kunstenaars van Den Haag en elders komen zo direct, gevoelsmatig en intuïtief met hun stadsgenoot Spinoza in contact. Dit jaar is er een ‘Spinoza Plaza’ op 10 oktober in de Haagse Kunstkring en volgend jaar in oktober, naast weer een uitgebreide ‘Plaza,’ zal er ook een expositie in de bovenzaal zijn.

Ter informatie en inspiratie voor de medewerkende dichters, acteurs, musici en schrijvers en de beeldend kunstenaars die we er in 2022 bij gaan betrekken (exposities zowel in Pulchri als de HKK) organiseren we twee verschillende informele bijeenkomsten op 21 en 28 augustus, gepresenteerd door Anita Poolman en Anne Woodward.

Hier in vogelvlucht wat onderwerpen die langskomen en tot inspiratie zouden kunnen leiden:

 • Was Spinoza een atheïst of van God doordrenkt?
 • Stoïcijn (asceet) of epicurist (levensgenieter)?
 • Wat betekende de banvloek van de Joodse gemeenschap voor Spinoza?
 • Spannende Haagse verhalen - 1) kun je zalig worden door het (Lutherse) geloof?; 2) de lynchpartij van de gebroeders de Witt en Spinoza’s reactie; 3) het afslaan van een professorschap in Heidelberg.
 • Spinoza-plekken in Den Haag: de Domus aan de Paviljoensgracht, huis aan de Stille Veerkade, zijn graf bij de Nieuwe Kerk
 • Spinoza’s schetsboekje
 • Wat heeft Spinoza met vrede en (internationaal) recht te maken?
 • ‘De geest is een idee van het lichaam’
 • Hartstochten, goed of kwaad?
 • Wat is ‘vrijheid’ zonder vrije wil en in een gedetermineerde natuur?
 • De substantie van de toon. Kracht van muziek (Barenboim)
 • Dichters en schrijvers over Spinoza: Elliot, dèr Mouw, Vroman en veel meer
 • Een handzaam levensboekje - wat is het goede leven?
 • Vergiftigen de categorieën ‘goed’ en ‘kwaad’ het leven?
 • Plezier en droefheid
 • Angst voor de dood (het kwaadaardige gerucht dat Spinoza om God riep op zijn doodsbed)
 • Intuïtieve kennis
 • Spinoza’s vrienden en relaties (o.a. met Christiaan Huygens)