Donderdag 10 juni 2021 15.30 -17.00 uur

Symposium over het thema: Vrijheid, noodzaak voor kunst en onderwijs. Sprekers: Anna Tilroe, Michael van Hoogenhuyze, Lene ter Haar en Saskia Gras

Het symposium is bedoeld voor kunststudenten en –docenten, geïnteresseerden in hedendaagse kunst en alle andere belangstellenden.

Kosten € 7,50, studenten gratis. Reserveren is noodzakelijk door de coronamaatregelen

Kunstonderwijs: een beroepsgerichte vakopleiding of brede, maatschappelijk en filosofisch gerichte vorming?

Het symposium geeft het woord aan een viertal sprekers uit het werkveld. De bedoeling is om een beeld te schetsen van:
• het belang van een kunstonderwijsinstelling zoals de Vrije Academie voor de Nederlandse kunst;
• het verschil in kunstonderwijs, vergeleken met andere academies;
• (on)mogelijkheden van een brede, creatieve opleiding en het belang daarvan voor een goed functionerende samenleving;
• de praktijk van het kunstonderwijs, met name de worsteling tussen de subjectieve kunstopvatting en de noodzaak om ‘punten’ uit te delen.

De vier sprekers zijn:

Anna Tilroe, kunstcriticus en curator, van 2010-2013 bijzonder hoogleraar Kunst en Cultuur aan de Radboud Universiteit

Michael van Hoogenhuyze, kunsthistoricus, publicist en ruim 30 jaar actief geweest in het kunstonderwijs

Lene ter Haar, senior medewerker cultuur en communicatie bij het consulaat-generaal te Düsseldorf, verdiepte zich als adviseur cultuureducatie & participatie van de Raad voor Cultuur in het verschil tussen Duitse en Nederlandse kunst(vak)opleidingen.

Saskia Gras, kunsthistoricus, publicist en curator, promoveerde in 2017 op de ideologie van de Vrije Academie-Psychopolis aan de Universiteit Leiden.