30 mei t/m 24 juni 2018

Tentoonstelling met werk van Annemarie Spijkerman, Ger Groothedde en Tineke Vulto

Opening: zaterdag 2 juni 17.00 uur
'De kunstenaar vertelt': zondag 10 juni 16.00 uur
Uitloop: zondag 24 juni 16.00 uur

k Afbeelding Ger Groothedde

Tekening van Ger Groothedde

Van Annemarie Spijkerman kennen we vooral landschappen en aquarellen. Op deze expositie laat ze haar potloodtekeningen zien. Hierover zegt Annemarie:

"De overeenkomst tussen schilderen en tekenen is het werkproces. De start is blanco, een leeg wit doek of vel papier. In het geval van schilderen trek ik één streep- en dat is het vertrekpunt naar... Als ik teken gebeurt er iets soortgelijks. Ik zet een aantal grijstinten naast elkaar, trek voorzichtige lijnen en hier en daar formuleert zich een vorm. Hoewel de tekeningen heel duidelijk bloemen, bladeren, zaden e.d. laten zien, is er toch nooit een idee daarover vooraf.
Gaandeweg ontdek ik met plezier dat wat ik teken toch erg lijkt op de organische wereld in de natuur. De tekening trekt me dichterbij en ik word nieuwsgierig... Waar ik vooral mee bezig ben is vlakverdeling en balans. In die zin is tekenen ook veel meer een mentaal proces dan schilderen. Stappen vooruit denken, wat er staat, staat er. Voortdurend speelt het evenwicht tussen zwart, wit en welke grijzen daartussen.
De organische wereld – levensweefsel – is daarin een oneindige bron van inspiratie. En ik hou van het verborgen perspectief tussen wat dichtbij is en zich schuilhoudt in de verte".

 
Tineke Vulto toont een deel van haar werk over eetbare flora. Zelf zegt ze erover:

"Ik wil het verhaal tonen van eetbare flora, iets dat geen stem heeft, maar door haar alledaagse schoonheid in krachtige, uitbundige vormen en kleuren tot mijn verbeelding spreekt. Ik ben geïnteresseerd in dit verhaal omdat het verbouwen van voedsel nauw verweven is met de ontwikkeling die wij als mens doormaken. Het is dus deel van ons culturele erfgoed. De enorme soortenrijkdom die ons omringt is een afspiegeling van de wereld waarin wij leven. In allerlei stadia, versneden, geschild, gedroogd, heeft de eetbare flora steeds een ander gezicht. Ik gebruik verschillende materialen en ontwikkel zelf technieken om een beeld te krijgen dat uitdrukt wat ik wil tonen. De tekeningen, een traag groeiproces, zoals de vrucht aan de boom, de groente in de grond, volgen nauwgezet de realiteit. Geplaatst in een plat vlak ligt voor mij de uitdaging in olieverf. Maar ik wil ook ruimtelijke, landschapachtige composities creëren, vaak als meerluik, die verschillende zichten op het onderwerp tonen.
Het Stille Leven leeft, ook in moderne snel draaiende tijden... of juist daarom..."


Ger Groothedde zou haast willen zeggen: ziet u zelf nou toch eens! Maar goed, het zijn dus tekeningen in verschillende techniek, maar hoofdzakelijk in verdunde acryl op papier. 'Klein formaat', een soort afbeeldingen al of niet uitgewerkt. Figuren in landschap of landschap met bomen of dieren. Misschien wel: natura artis magistra.


In de vitrine bij de ingang van de Haagse Kunstkring laten de exposanten een compilatie zien van projectjes die een aanvulling zijn op deze tentoonstelling. Zelfgemaakte mondharpen van Ger Groothedde, schetsen en modellen van Tineke Vulto en schetsen en 'opraapsels' van Annemarie Spijkerman.