29 maart t/m 23 april

Tentoonstelling met werk van Mar de Hoog, Diek Boerman, Hieke Veenstra, Guus Slauerhoff en Betty Simonides; objecten, schilderijen en fotografie (Lange zaal, Hoge zaal, vitrine en tuin)

Uitloop: zondag 23 april 16.00 uur
Een afsluiting en een première tegelijk. Negen dichters maakten gedichten bij werken van 'de noorderlingen' die hier afgelopen weken exposeerden. Het zijn Margriet van Bebber, Marieke Cordesius, Mala Kishoendajal, Mariet Lems, Anne-Tjerk Mante, Djoa van Oostenrijk, Will van Sebille, Gerrit Vennema en Margriet Westervaarder. Bij de Uitloop kun je ze zien en horen. Loopt allen uit om dit mee te maken. De bar is open.

Programma
Mariet Lems – opening – gedicht bij het werk van Betty Simonides
Margriet Westervaarder – Guus Slauerhoff, Zonder titel, op de pilaar in de achterzaal
Marieke Cordesius – Diek Boerman - Cyclus
Gerrit Vennema – Hieke Veenstra, Denkend aan de muur en Langs de muur
Djoa van Oostenrijk – Guus Slauerhoff, Zonder titel, op pilaar achterzaal
Anne Tjerk Mante – Hieke Veenstra, Niemandsland
Will van Sebille – Diek Boerman, Moeras en Lichtdynamiek
Mala Kishoendajal – Hieke Veenstra, Wachter
Margriet van Bebber – Guus Slauerhoff, Zonder titel, schilderij staande figuren en met twee liggende figuren
Mariet Lems – afsluitend gedicht bij het werk van Mar de Hoog

a Betty Simonides Betty Simonides

a Diek Boerman Diek Boerman

a Guus Slauerhoff Guus Slauerhoff

a Hieke Veenstraa Hieke Veenstra Hieke Veenstra

a Mar de Hoog Mar de Hoog

De leden van dit tijdelijke collectief, de Noorderlingen, afkomstig uit Assen en omstreken, hebben elkaar gevonden op basis van sympathie, diepgang en erkenning.

Betty Simonides is gefascineerd door schilderkunst. Maar het creëren van een voorstelling is voor deze kunstenaar zeker niet het uitgangspunt. Haar werk is het resultaat van voortdurend experimenteren met elementen die refereren aan de schilderkunst.Ook houdt zij zich bezig met de relatie ruimtelijkheid en schilderkunstige ervaring. Met strakke vormen als kubussen en lijnen maakt ze werken waarbij het draait om ritme, ruimte en lichtval.

Diek Boerman zegt over haar werk:
"Kleur is uitgangspunt bij elk schilderij. Verschuiving in expressie gaandeweg. Van lyrisch expressief naar suggestief naar fundamenteel abstract. Inspiratiebron: het licht, de herhalingen van elke dag meditatie. Ik werk met eitempera verf die ikzelf maak. Zo ook de houten panelen waar ik graag op werk. Linnen op hout. Eitempera is bekend om de grote kleurintensiteit, vandaar!"

Guus Slauerhoff
"Er zijn weerstanden, complicaties, conflicten.Er Is altijd verlangen en er is pijn. Dit alles wordt gewoonlijk niet tot 'het goede leven' gerekend, maar ik beschouw het als een onlosmakelijk onderdeel ervan. Elk werk heeft zijn eigen waarheid en tezamen vormt dat mijn waarheid. Ik ervaar het leven als complex, bestaande uit vele gelaagdheden en tegenstrijdigheden. Ik voel mij door mijn beelden begrepen. Mijn beelden: dat ben ik."

Hieke Veenstra
"De tekeningen en schilderijen die ik van 1999 t/m 2015 in Lüben (Duitsland) realiseerde, maken een verbinding met de geschiedenis van de voormalige grens tussen Oost- en Westduitsland. Ervaringen van mensen geef ik een beeld. Mijn werk laat zien wat nog steeds in gedachten en gevoelens van mensen bestaat. Het thema 'de grens' is nog steeds actueel: er worden muren gebouwd en grenzen voor vluchtelingen gesloten."

Mar de Hoog is opgeleid als schilder, maar fotografie is voor haar een steeds belangrijkere rol gaan spelen.
"De dynamiek van licht en de emotionele beleving van het ongrijpbare van licht en kleur spelen een belangrijke rol in mijn werk. Stillevens en abstractie van alledaagse voorwerpen zijn de hoofdrolspelers om met de camera op in te zoomen. Het vaak meest minimale licht, de reflecties, licht en schaduw zijn bepalend voor het resultaat."