23 april t/m 11 mei

Werk van Theo Boons (1926-2013)

Opening zondag 27 april 13.00 uur
Uitloop, informele afsluiting: zondag 11 mei 16.00 uur

Theo Boons 4 groot

Theo Boons overleed 6 oktober vorig jaar op 87-jarige leeftijd. Hij was toen 55 jaar lid van de Haagse Kunstkring. In 2006 was een grote overzichtstentoonstelling van zijn grafiek en schilderijen te zien bij zijn tachtigste verjaardag. Tijdens de opening werd hem de HKK-waarderingsprijs voor beeldende kunst en vormgeving 2006 uitgereikt.

In zijn naakten, clowns en bloemstukken zien we zowel expressionistische als impressionistische invloeden. Gestaag ontwikkelde hij het vermogen tot relativeren, mede versterkt door ziekte (1998) en een door genen bepaald gevoel voor humor en erotiek. Deze kenmerken, gepaard gaand aan ingetogenheid, gaan ludiek hand in hand en geven een lichtvoetig effect. Typische motieven in zijn latere werk zijn de stoel, de tafel, de hoed, de sleutel, de pijp, de hand, het glas, de fles, de fallus, de kus, de ballon, de tong, de trompet, de nimf en het masker. Bij herhaling doen zij zich voor als metaforen die zijn werk ondersteunen. Daarbij is de grote verscheidenheid in het aanwenden van materialen niet te onderschatten. Zijn ongebreidelde fantasie leidt tot het gebruik van allerlei soorten papier en karton, folie, textiel, zand en metaal in zijn schilderijen.

De laatste periode van zijn werk omschreef Theo zelf als poëtisch realisme. Ervaren en gelouterd door de tijd overzag hij als regisseur zijn oeuvre. Hij was zich ervan bewust dat hij betrokken was bij de samenleving die hem omringde en die hij – contemplatief – koesterde in mededogen.

Door de jaren heen hebben veel van zijn werken hun weg gevonden naar liefhebbers. Deze expositie zal waarschijnlijk één van de laatste gelegenheden zijn om daar ook bij te gaan horen.