6 t/m 24 februari

Olieverfschilderijen van Jos van den Heuvel en Fenneke Weltevrede (galerie).

JosvandenHeuvel-InEenOnbekendeRichting

JosvandenHeuvel-SpoorbaanJosvandenHeuvel-OneindigeGang

FennekeWeltevreden-1FennekeWeltevreden-2FennekeWeltevreden-3

In de galerie van de Haagse Kunstkring exposeren van 6 t/m 24 februari twee Haagse kunstenaars hun schilderijen: Jos van den Heuvel en Fenneke Weltevrede. De tentoonstelling wordt zaterdag 9 februari om 17.00 uur geopend.

Fenneke Weltevrede

Een grote fascinatie voor wetenschap, natuur en geschiedenis geeft haar inspiratie. Ze verwerkt deze indrukken op een persoonlijke manier in haar schilderijen. Zo kunnen berichten uit verschillende media van invloed zijn op haar werk, zoals menselijk gedrag in extreme situaties en de gevolgen daarvan. Het resultaat is een zekere vervreemding van de werkelijkheid. Mensen die leven in een parallel bestaan naast de gewone realiteit en die zich bijvoorbeeld identificeren met karakters uit de virtuele wereld en een geheel ander leven leiden voor zichzelf naast de geaccepteerde werkelijkheid. Maar haar inspiratie kan ook voortkomen uit een flits van een gebeurtenis op het nieuws, op beelden die zij op internet vindt of onderwerpen in een encyclopedie.

Jos van den Heuvel vindt de onderwerpen voor zijn schilderijen in de dagelijkse omgeving. Deze omgeving bestaat bij voorkeur uit natuurlandschappen en soms de onvermijdelijke stedelijke gebieden met gebouwen. De landschappen in de schilderijen zijn niet aan een plaats gebonden, ze bestaan alleen in de verbeeldingswereld van het schilderij.

Het zijn figuratieve schilderijen van fictieve landschappen gevormd door bodem, water en lucht, met de daarin aanwezige planten, dieren en mensen. Soms ontstaan in dit figuratief geschilderde landschap uit verf opgebouwde objecten die verwant zijn aan een abstract expressionistische stijl van schilderen. Als experiment binnen het figuratieve schilderij nemen zij de vorm aan van onbestemde bouwwerken, decors en assemblages die als een soort driedimensionale kunstwerken in het landschap staan.

Videoverslag van de opening (samenstelling: Ron Sikking)