6 t/m 24 februari

Installaties, foto-, schilder- en tekenwerk en animaties van Rob Thuis, beeldend vormgever (Hoge zaal).

RobThuis

Van 6 t/m 24 februari exposeert Rob Thuis, beeldend vormgever, in de Hoge zaal van de Haagse Kunstkring. Hij noemt deze tentoonstelling 'een overzicht ter kennismaking'.

De expositie wordt zaterdag 9 februari om 16.00 uur geopend door Wim van Stam, directeur theater De Regentes. Ook zal dan de close harmony groep KwasiKloos onder leiding van dirigent George Overmeire te horen zijn.

Vier jaar geleden verhuisde Rob Thuis van Arnhem naar Den Haag: hoogste tijd voor een presentatie aan de stad. Na zijn afstuderen aan de kunstacademie in Arnhem houdt hij zich als beeldend kunstenaar/vormgever bezig met het veranderen van de ervaringen in een ruimte. Meestal doet hij dat door het vertellen van een beeldend verhaal. Dit gebeurt dan in een bepaalde ruimte voor een speciale gelegenheid. Als belangrijkste middel om zijn verhaal te vertellen gebruikt hij licht, met name projecties.

Zo kreeg zijn fascinatie voor huidige godsdienstoorlogen beeldend vorm in een dertigtal projecten. Als voorbeeld geldt het project De Engel, Water en Vuur, waarbij hij Het Diepe van het voormalig zwembad Theater De Regentes weer gedeeltelijk onder water liet zetten. In dit water, het daarop weerkaatsende licht en de projecties verbeeldde een danser een engel.

Rob Thuis realiseerde ongeveer tweehonderd projecten. Deze resulteerden in diverse projectinstallaties, performances, schilderwerken, fotowerken en animaties. Tot nu toe zijn deze projecten alleen getoond in het kader van het desbetreffende project.

Voor het eerst wordt nu, in de Haagse Kunstkring, een aantal gezamenlijk gepresenteerd. In tentoonstellingsvorm worden een dertigtal projecten getoond met foto's, teksten en met audiovisuele middelen. Zo zijn de uitgangspunten en samenhang te zien en te vergelijken. Alle projecten zijn te bekijken in een databestand via een computer. Naast deze documentatie laat Rob Thuis schilderwerken, fotowerken en animaties zien.

Video (samenstelling: Ron Sikking)