29 december 2012 t/m 13 januari 2013

Tekeningen in de ruimste zin van het woord (samenstelling: Leo van Druten)

 Deze expositie gaat over tekenen, maar meer nog over de respectievelijke grenzen tussen tekenen en schilderen en tussen tekenen en het maken van ruimtelijk werk.
De tentoonstelling wordt zaterdag 29 december om 17.00 uur geopend.

a Diederik Gerlach  a Jaap Kuijpers  Wieke Terpstra

Diederik Gerlach                 Jaap Kuijpers                        Wieke Terpstra

a Matilde Zijp  a Peter van Loon

Matilde Zijp                           Peter van Loon

De titel van de expositie verwijst enerzijds naar de oorsprong van de tekening, namelijk de lijn ( die wordt getrokken) en anderzijds naar het onderzoek naar de begrenzing van de tekening. Dit uitgangspunt wordt zichtbaar gemaakt in de geëxposeerde werken. Aan de ene kant dus tekeningen die zich manifesteren binnen de geijkte grenzen. In andere gevallen zijn het uitingen waarin de 'teken'-grens overschreden, maar nog wel waarneembaar is. Dit zal tot verrassende ontdekkingen leiden.

Leo van Druten stelde de tentoonstelling samen en hij neemt hiermee afscheid als galeriehouder van de Haagse Kunstkring. Om die reden zal de expositie een zeer persoonlijk karakter dragen dat recht zal doen aan de waardevolle en inspirerende vriendschappen die hij gedurende twaalf jaar bij deze Haagse kunstenaarsvereniging heeft gesloten.

De exposanten zijn: Hans Schults, Gidon Schults, Wim Bettenhausen, Bunny Soeters, Paul Combrink, Herman Berserik, Jan van Spronsen, Helen en Jille van der Veen, Ella van Schaik, Peter Blokhuis, Marianne van Waveren, Ger Groothedde, Jan de Weerd, Vic Boissevain, Inez Ligtenberg, Wieke Terpstra, Jan Voets, Pien Hazenberg, Jaap Kuijpers, Marja van Bijlevelt, Alex Verduijn den Boer, Conny Kim Pols, Tineke Porck, Diederik Gerlach, Matilde Zijp, Peter van Loon, Hélène Penninga en Bander van Ierland.