Dinsdag 10 september 20.00 uur

Verhalen en beelden over haar ontmoeting met een andere cultuur, over samenwerking in ontwikkeling en over Here Bugu.

"Waarom sjouwen wij onze bagage met de hand en dragen Afrikanen hem op het hoofd, of anders gezegd: wat kunnen wij van Afrikanen leren en zij van ons. Viereneenhalf jaar geleden vertrok ik naar Mali om daar op het platteland, 800 km van de hoofdstad Bamako, met de Malinees Baba Traore een project op te zetten. Hij wilde laten zien dat er ook andere vormen van ontwikkelingssamenwerking mogelijk zijn. Samenwerking waarbij de doelgroep, de arme mensen zelf, de experts zijn. Ik vond dat een uitdaging en wilde hem daarbij helpen. Ik verkocht huis en haard, we kochten een stuk land en noemden het Here Bugu, land van vrede.

Daar woon ik nu en het is uitgegroeid tot een plaats waar geleefd, gewerkt, geleerd en gespeeld wordt. Er zijn opleidingen, er is een schooltje, een biologische tuin, windmolens etc. Het belangrijkste is echter de gelijkwaardige ontmoeting tussen twee culturen die volledig van elkaar verschillen met als doel te komen tot een nieuw ontwikkelingsmodel dat duurzaam is en mensen gelukkig maakt. Ontwikkeling betekent dat je bereid bent je te ont-wikkelen, je "wikkel", je culturele jas van waarden en normen wat losser te maken.

Als sociaal kunstenaar en voormalig voordrachtskunstenaar help ik in Mali letterlijk de ruimte te creëren waarbinnen mensen, inclusief ikzelf, vastgeroeste traditie en gewoontes durven los te laten. Waar we samen nieuwe gedragsvormen durven aan te nemen en stapje voor stapje breien aan een nieuwe jas om zo de vicieuze cirkel van de armoede te doorbreken. Het begon voor mij allemaal met een zin die ik ooit las en die in mijn hoofd bleef zingen: "om armoede op te lossen moet je beginnen anders te denken; je moet arme mensen behandelen zoals je zelf wilt worden behandeld" (Yunus, winnaar van de Nobelprijs voor de vrede).

Op 10 september vertel ik verhalen en vertoon beelden over de ontmoeting met een andere cultuur, over samenwerking in ontwikkeling en over Here Bugu."

Yvonne Gerner