4 t/m 29 augustus 2021

Ledenpresentatie

Kunstenaarsleden van alle afdelingen van de Haagse Kunstkring presenteren zich

De ‘welkomsoos’, de opening van de jaarlijkse ledenpresentatie op 7 augustus had dit jaar een speciaal tintje vanwege het 130-jarig jubileum van de vereniging. Naast nieuw werk van kunstenaars van nu is ook werk te zien van kunstenaars uit de beginjaren van de Haagse Kunstkring.

Tijdens de opening verzorgden leden van de afdelingen Muziek en Letteren, Theater en Film een programma. Dat kun je terugzien op deze film.

 Afbeelding Tom Schenk

Werk van Tom Schenk

Leden van de vereniging, beeldend kunstenaars, architecten, vormgevers, maar ook musici, componisten, acteurs, auteurs en dichters hebben elkaar een jaar lang nauwelijks gezien of gesproken. Daardoor ontbrak het ook aan de gebruikelijke uitwisseling van artistieke ideeën en aan culturele confrontaties.

Nu kan er langzamerhand weer van alles. Daarom willen we zo snel mogelijk proberen de geleden schade te herstellen. Sinds een paar jaar is de ledententoonstelling van de beeldend kunstenaars van de Haagse Kunstkring verruimd tot een ledenpresentatie voor alle kunstenaarsleden. Dus niet alleen beeldende kunst, maar ook architectuur, design, literatuur, theater, film en muziek. Dat betekent ook: niet enkel een expositie, maar ook podiumpresentaties. Door deze opzet is er meer dan voorheen sprake van cross-overs tussen de diverse disciplines van de Haagse Kunstkring. Zo biedt deze ledenpresentatie een kans om ook de meer immateriële schade te herstellen.

Thema: Nieuw werk
Dit thema geldt vanzelfsprekend voor alle deelnemers. ‘Nieuw werk’ is als thema niet alleen interessant omdat het de actuele stand van zaken toont binnen de vereniging. We zijn er zeker van dat het zich ook uitstekend leent om in het post-coronatijdperk (voor zover daar sprake van kan zijn) te laten zien wat de pandemie onze kunstenaars heeft gebracht. In die zin zal de inhoudelijke samenhang van de ledenpresentatie (en daarmee van de werken op de expositie) niet in de eerste plaats worden bepaald door aspecten van de vormgeving, maar door een gedeelde ervaring. Wat laat je zien nu je opnieuw naar buiten kan treden? Hoe heb je de afgelopen periode ervaren? Hoe dan ook zal je nieuwe werk er een uitspraak over zijn. Er zal eerder sprake zijn van een grote variatie dan van overeenkomstige uitingen; dit te meer daar de Haagse Kunstkring een multidisciplinaire karakter heeft.

De tentoonstelling
Omdat het thema ‘nieuw werk’ in dit tweede coronajaar het uitgangspunt is voor de ledenpresentatie heeft de expositie een actuele en maatschappelijke betekenis. Uiteraard actueel omdat gevisualiseerd wordt wat een zo ingrijpende ervaring als een pandemie voor consequenties heeft voor beeldend kunstenaars. Voor alle deelnemende kunstenaars geldt dat zij niet eerder op zo’n schaal gezamenlijk iets meemaakten. Op geen ander moment in hun eigen geschiedenis zullen ze de behoefte hebben gevoeld om die ervaring met elkaar te delen en te verdiepen. In de actualiteit ligt ook de maatschappelijk relevantie. Niet alleen delen zij hun ervaringen in de expositie, zij delen deze ook met de bezoekers. Juist omdat van kunstenaars verwacht mag worden dat zij zich op artistieke wijze uitspreken kan het publiek dat de tentoonstelling bezoekt worden geconfronteerd met een verrassende zienswijze die anders letterlijk buiten beeld zou zijn gebleven.

Dit jaar 130 jaar geleden werd de Haagse Kunstkring opgericht door onder anderen Théophile de Bock en Jan Toorop. De schrijver Marcellus Emants was de eerste voorzitter van de literaire sectie. Het multidisciplinaire karakter is er van begin af aan geweest. Hoewel we de deelnemers aan de expositie vragen om nieuw werk, willen we in deze ledenpresentatie ook enige aandacht geven aan ‘oud werk’. Juist omdat een ledenpresentatie het moment is om stil te staan bij dit historische gegeven. Een en ander houdt in dat we in de tentoonstelling ook enkele werken uit de beginperiode van de Haagse Kunstkring tonen. Met dit terzijde willen we het Haagse (historische) karakter van de vereniging  extra onder de aandacht brengen.


De exposanten:
Ad van Riel
Jacqueline Louter
Esther Langendam
Eric de Vries
Brigitte Spiegeler
Tom Schenk
Marianne Benkö
Ria Diercks Kroon
Arnold Hoogendorp
Matilde Zijp
Thecla Jorna
Marian Zult
Mies Olthuis
Annemarie Spijkerman
Paul van der Donk
Glenn Priester
Jacobien de Korte
Pat Houkes
Jan Naezer
Rob Thuis
Tineke Porck
Bart Elfrink
Joke Bos
Marion Röst
Sarah Cloos
Coccie van Duyn
Renata Bauer
Albert Jan Dekking
Fanny Mazure
Kees Wattjes
Olga Grig
Fons Fortman
Guus Calicher
Peter van Loon
Susan Lucida
Ineke van Haalen
Jos van den Heuvel
Tamara Traxel
Rineke Kop
Theo ten Have
Adri Huisman
Julie Hendriks
Ben Verbrugge
Rob van Doeselaar
Kris Spinhoven
Ella van Schaik
Miranda Pronk
Willy van den Berg
Jet Crielaard
Ans Repkes
Carla Krutzen
Cristina Ursu
Chris van Baars