De adviescommissie die de gemeente adviseert over het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024 heeft kortgeleden haar verslag uitgebracht. Het bestuur van de Haagse Kunstkring maakt zich grote zorgen over de gevolgen van dit voorstel met name voor het literaire klimaat in Den Haag. Een evenwichtiger keuze wordt bepleit bij de verantwoordelijke wethouder en de gemeenteraad.

Lees de brief hier.