Een middagje nonsens

Zondag 27 september 16.00 uur

Literaire bijeenkomst rond geschreven nonsens

Toegang vrij, vrijwillige bijdrage welkom

Nonsens

(Tekst:
"There was on Old Man of the Hague,
Whose ideas were excessively vague;
He built a balloon to examine the moon,
That delude Old Man of the Hague")

Met Wim Tigges (sinds de jaren tachtig doctor in de nonsensliteratuur met tal van publicaties), Tysger Boelens (samensteller van Perplexicon, het ABC van de nonsens, samen met Gerrit Komrij (2007) en in 2015 A Course in Nonsense, Your Pea-Green Guide to Nonsense Literature als Tom Swifty), de experimentele dichter Sean Cornelisse die zijn patafysische oerkreten bundelde in het boek Ovismen (te koop bij Van Stockum) en de Duitse kunstenaar en schrijver Paul Marcus (onder andere van de roman Marie's danszaal uit 2009).

Ruud Hisgen, zelf ook enthousiast producent en consument van onzinnige teksten, zal er zorg voor dragen dat de middag grillig verloopt.