Portret

3 t/m 28 april 2019

De jaarlijkse ledenpresentatie heette tot voor twee jaar ledententóónstelling. Dat is nu anders. In de huidige opzet kunnen kunstenaars uitdrukkelijk ook het podium op met hun performance, installatie, theater, muziek of one man show. Er is ook plaats voor video- en filmvoorstellingen. Kortom elk werk of het nu geschreven, gebeeldhouwd, gesproken, gespeeld of gezongen is, moet optimaal uit de verf komen. En er is – dat spreekt voor zich - ruim baan voor kunstenaars die zich als groep presenteren.

Afbeelding Susan de Kruiff

Werk van Susan de Kruiff, één van de 70 deelnemers

Opening zaterdag 6 april 16.00 uur
'De kunstenaar vertelt' zondag 14 april 16.00 uur

Doel
Het onderwerp 'Portret' doet recht aan de aard van vereniging de Haagse Kunstkring: een verzameling van opmerkelijke portretten. In concreto is een portret een afbeelding van een gezicht, zoals een selfie, een groepsportret, een staatsieportret. Maar in de diepere betekenis is het een weergave van wat specifiek is aan een persoonlijkheid. En dat kan van alles zijn: diens uiterlijk, lotgevallen, status, maar ook zijn ziel, zijn drijfveren en emoties.
Er doen meer dan zeventig kunstenaarsleden van de Kunstkring. Hun portretten vormen samen een hedendaags portret van onze vereniging. Daarin wordt zichtbaar wat wij aan kwaliteiten en eigenaardigheden in huis hebben en hoe het samengaan van de kunsten in ons DNA is ingebakken.

Wat is een portret, wat kan het zijn
In de kunst verwijden de grenzen van wat een portret is zich tot het oneindige. Portretten zijn er in muziek, dans, film, literatuur en natuurlijk beeldende kunst, kortom in alle kunstdisciplines. Het boek 'Portrait of the 'Artist as a Young Man' van James Joyce is een autobiografische ontwikkelingsroman. Nigel Nicolsons 'Portrait of a marriage' gaat over de liefde tussen diens ouders. Paul Combrink gaf een expositie van zijn 'Dagdoeken' de titel 'Zelfportret' mee. Vijf ex-criminelen maakten met vijf danseressen onder leiding van Guilherme Miotto de balletvoorstelling 'Portraits'. En Jurriaan Andriessen bouwde een 'Portret van Hedwig' op uit duizenden muzieknoten die samen dan weer 54 composities vormen.

Exposities en optredens
Gedurende de presentatie zijn er in álle zalen exposities. Die bestaan niet per se uit louter beeldend werk. Er kunnen ook geschreven teksten of muziekcomposities tentoongesteld worden, op papier of op video. En er zijn optredens. Musici zullen tijdens de openingsuren in de galerie spelen. Op de avonden van de 12e en 13e april zijn er in de Albert Vogelzaal onder de noemer "Portret" kortere optredens van werkende leden met literatuur, muziek, theater, en wellicht ook beeldende kunst. En mogelijk komen er langere voorstellingen, eventueel in de galerie. Dat hangt af van wat zich aandient. De programmacommissie maakt het programma medio maart bekend.