De grote oversteek

29 november t/m 29 december 2017

1e van een reeks tentoonstellingen die verwijzen naar de roemruchte geschiedenis van de Haagse Kunstkring. Cross-over, verbindingen maken tussen de kunstdisciplines is het uitgangspunt.

Opening: zaterdag 2 december 17.00 uur
'De kunstenaar vertelt': zondag 10 december 16.00 uur
Uitloop: vrijdag 29 december 16.00 uur

De naam van deze tentoonstelling is eigenlijk een geuzennaam voor de oversteek die de oprichters van de Haagse Kunstkring in 1891 vanuit Pulchri Studio op het Lange Voorhout via een omweg naar de Denneweg hebben gemaakt. Zij omarmden het experiment, de samenwerking tussen de verschillende kunstdisciplines en waren op zoek naar de mentaliteit van de moderne kunstenaar. Op zoek naar de context van zijn werk waardoor hij vaak over de grenzen van zijn eigen discipline moest kijken.

Het gesprek hierover zijn we in september begonnen met een vijftiental HKK-kunstenaars. We hopen dat dit gesprek het begin was van een voortdurende dialoog, die het karakter krijgt van een proeftuin. Een vervolg in het nieuwe jaar in wekelijkse interventies tussen de reguliere tentoonstellingen door is in de maak.

Deze eerste tentoonstelling staat in het teken van de omkering. Is het mogelijk de Denneweg om te keren en uit te vouwen binnen de Kunstkring? We gaan er een poging toe doen om begrippen als product, design, kunst en de context van de Denneweg met elkaar te laten communiceren. Ambitieus? Ja, maar het proberen waard om verschillende werelden en denkbeelden te verbinden. We gaan het zien. U ook?

De kunstenaars die meedoen zijn Hans Franse, Eric de Vries, Mark de Weijer, Ingrid Rollema, Olga Grig, Mar-Lin Schut, Kees Wattjes, Karel Bodegom, Pim Piƫt, Caro de Gijzel, Theo Besemer, Rob Thuis, Paul de Mol en vele anderen die mee hebben gewerkt aan de Kunstroute in juni 2017.